АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals


IFPSM Newsletter Summer 2016.

24.11.2015
IFPSM NEWSLETTER WINTER 2015

30.10.2015
ПРАКТИКУМ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ЗБИРКА МОДЕЛА КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Практикум јавних набавки и Збирка модела конкурсних документација од сада су доступни, не само члановим УПЈН, већ и целокупној заинтересованој јавности, како би смо допринели унапређењу професионалне праксе у јавним набавкама. Уверени смо да ће наведене публикације бити од помоћи свим службеницима за јавне набавке, али и заинтересованој стручној јавности. Без обзира што су наведене публикације израђене и објављене пре усвајања законских измена, и даље су у изузетно високом степену примењиве, будући да садрже низ актуелних и практичних решења.
 
 

12.10.2015
УПЈН У МАКЕДОНИЈИ

На позив Центра за грађанске комуникације из Скопља, представници УПЈН - Стеван Радуновић и Злата Живанов - Крапеж, боравили су у Скопљу и 29.10.2015. године одржали презентацију македонским службеницима за јавне набавке и другим заинтересованим лицима о значају струковног и професионалног удруживања у области јавних набавки. Такође је презентован и систем јавних набавки у Републици Србији.

galerija G1